Vítáme Vás na našich nových stránkách. Vstup do ŠkolaOnline

Arrow up
Arrow down

Události

Lyžařský výcvik VII.tříd 04 bře 2018 12:00

Aktuálně

Dnes k obědu: nevaříme

Důležité informace

Důležitá změna ve školním řádu

S platností od 17. dubna 2014 dochází k zásadní změně ve Školním řádu ZŠ Chotěšov. Dosavadní zákaz zapnutých mobilních zařízení během vyučování se rozzšiřuje na celou dobu pobytu ve škole, tzn. na všechny vyučovací hodiny i přestávky. Se vstupem do budovy školy, školní družiny, školního klubu, sportovní haly a jídelny je žákům zakázáno mít mobilní zařízení zapnuté. Výjimku může povolit třídní učitel v případě nutnosti volat zákonným zástupcům.

Zdůvodnění:

V posledních dvou letech došlo již několikrát ke zneužití mobilních technologií v souvislosti s bezpečnosti našich žáků. V dnešní době, kdy je možné prostřednictvím internetu a sociálních síti téměř cokoli, se stalo – bohužel – realitou i zneužívání těchto technologií u nás ve škole. Nedostupnost nevhodných webových stránek v počítačové učebně a zabezpečené wifi připojení v budově jsou již nedostačující, protože mnozí žáci mají ve svých zařízeních vlastní internet. Dochází k fotografování žáků a ukládání materiálů z prostředí školy na sociální sítě, ke zneužívání, osočování, pomlouvání a znevažování cti žáků i učitelů.

Nemáme jiné řešení, než úplný zákaz zapnutí těchto zařízení (mobily, tablety, i-Pady, a jiná digitální zařízení včetně Play Station). V případě porušení tohoto zákazu dojde ze strany školy k vypnutí zařízení, sepsání protokolu a uložení věci do trezoru školy až do doby vyzvednutí zákonným zástupcem.

Log in