Modernizace výuky

O projektu MODERNIZACE VÝUKY (EU peníze školám)

V letech 2010 - 2012 se realizoval na naší škole projekt EU peníze školám pod názvem MODERNIZACE VÝUKY.
Většina výuky jazyků v naší škole díky projektu Modernizace výuky - EU peníze školám - probíhá v malých skupinách žáků. Děti jsou rozděleny podle stupně znalostí a také podle specifičnosti vzdělávacích potřeb. Další individualizace výuky se realizuje v českém jazyce a matematice.

Skupina 4 učitelů začala postupně vytvářet tzv.digirální učební matewriály (DUM). Postup tvorby a metodiku vydalo vedení projektu. Za období projektu musejí být vytvořeny 2 sady materiálů ke každé individualizované výuce. Sada obsahuje 36 dílčích materiálů. DUMy budou k dispozici v uložišti na Synology a jejich tvůrci je budou vykazovat měsíčně ve svém přehledu práce.

V dubnu jsme vyhlásili výběrové řízení na dodávku interaktivních komponent k výuce při matematice a českém jazyce. V rámci výběrového řízení jsme poptávali výkonné datové projektory, ozvučovací zařízení se zesilovačem, kvalitní keramické tabule. Zařízení jsme zabudovali pro výuku čtenářských dovedností a českého jazyka v učebně p.učitelky Studničkové a v učebně na I.stupni ke zvýšení matematické gramotnosti.

Ve škole se často potýkáme s problémy násilí mězi dětmi, netolerance a šikany.Na jaře 2011 jsme zakoupili z projektu velkoplošnou obrazovku, kterou využíváme k popupárně vzdělávacím pořadům pro naše žáky. Obrazovka je umístěna na chodbě, je ovládána z kabinetu správce ICT.
Provoz se setkal s poměrně velkým zájmem žáků. Materiály vytváří učitel ICT ve spolupráci s koordinátorkou nežádoucích jevů.

Ve školním roce 2011 - 2012 v rámci inovace výuky provedeme i dovybavení a zkvalitnění výuky přírodopisu ve škole. Drobná inovace připadne i v tomto roce pro výuku čtenářských, jazykových a matematických dovedností.

V projektu byly vytvořeny následující sady:

  • a) Název sady 1 IV2 - mat. gramotnost 1, rozsah 507stran, autor/ autoři: F.Marek, ,
  • b) Název sady I2 - čtenářská 1, , rozsah 1117 stran, autor/ autoři: J.Studničková,, I.Hudcová, H.Duffková ,
  • c) Název sady IV2 - mat. gramotnost 2, rozsah 425stran, autor/ autoři: I.Hudcová,
  • d) Název sady IV2 - mat. gramotnost 3 , rozsah 957 stran, autor/ autoři: L.Hrubá,
  • e) Název sady IV2 - mat. gramotnost 4, rozsah 540stran, autor/ autoři: F.Marek, M.Čáp,
  • f) Název sady I2 - čtenářská 2 , rozsah 261 stran, autor, autoři: L Nečasová, M.Foudová, M.Křelovcová
  • g) Název sady I2 - čtenářská 3, rozsah 273 stran, autor L.Hrubá, J.Koubková
  • h) Název sady: II2 - jazyk, rozsah 518 stran, auror: P.Dvorská i) Název sady V2 - přírodní vědy, rozsah 895 stran autor P.Koňařík

Veškeré materiály jsou uloženy na sdíleném úložišti ve škole

Na dotaci EU peníze školám z OP VK - vzdělávání pro konkurenceschopnost podala škola žádost okamžiitě po vyhlášení výzvy na konci školního roku 2009/2010. Potvrzená smlouva z MŠMT dorazila v polovině srpna 2010, finanční prostředky měly být na účtu školy začátkem září. Bohužel, peníze nedorazily.

Proto škola nemohla začít s nadstandardně dělenou výukou v některých třídách a předmětech: češtiny (čtenářské dovednosti), matematiky (matematické dovednosti) a angličtiny (jazykové dovednosti).

TEĎ UŽ MŮŽEME ZAČÍT: od 1.12. 2010 začne probíhat výuka původně plánovaná od září. Ušetřené prostředky z letošního podzimu využijeme navíc ve školním roce 2011/2012.

Log in